OH 藍天白雲OH~~~!!! 藍天白雲~~~!!!

平時驗車好多時都會去停車埸或者車行度驗,今日終於有機會接觸下大自然~~~

嚟到米埔村~~嘩吓~~可以呼吸下新鮮空氣你都咪話唔正~~當然,嚟到米埔驗車才是最緊要的~~