HKMI醒醒你新車驗收是權益!HKMI醒醒你新車驗收是權益!

香港多年來都擁有購物天堂的美譽,政府為加強本地以及旅客們的購物權利,近年推出多項政策。包括:優質商戶認證、商品失實說明條例 及 反競爭法等等..去保障本地每一位消費者的消費權益,正所謂識得揀先至係“老闆”,在選購全新或中古易手車之時,作為消費者的你又點可以“馬虎了事”,作為開業10年的HKMI香港驗車公司就提醒各準新車主購車前要注意以下重要事項:-


HKMI的朱先生表示:近年除了固有的易手車買家搵他們的專業團隊作交易前先行驗車評估服務外,新近更有新車準車主搵HKMI作收車前作專業驗車及評估服務,以求買得安心,揸得開心。

當然由於本地新車品牌多數全以國際性數一數二品牌為主,加上有多間大公司作進口代理商,所以新車交客前的質素已近百份百完美狀況,但HKMI表示亦有個別驗新車Case出現輕微“甩轆”Defect狀況,當然亦有個別新晋品牌新車出現較大品質落差問題。所以用得數十萬甚至過百萬買新車,絕對不要悭一千幾百驗車費,交由專業驗車官幫眼兼品評,享受真正消費者的權利才是王道呀!
近期較熱賣的新晉美國車品牌新車出現較大的質素落差,經HKMI在交收新車前檢測的同牌名同型號汽車,大多檢測出高低們,膠邊不貼,甚至原裝標配的輪呔出現前後左右不同年份(相差近2年生產期),以及收車一日後車廂內外出現蟻團等不潔情況。
所以HKMI就個別Case向28car各會員及準車主備Share一番,各位28car讀者無論係購買易手或全新車,最好都位搵第三方的專業而具資歷的驗車公司替你目標座駕進行購車前進檢測及評估,行使自己最大及有利的消費權益吧!

【美國品牌新能源車款交車後一天全車内外隨即滿怖昆蟲】


雞蛋與高牆 顛覆傳統買車情序?我絕對贊成,日本作家村上春樹的一段話:

  「假如這裏有堅固的高牆和撞牆破碎的雞蛋,我總是站在雞蛋一邊。無論高牆多麼正確和雞蛋多麼錯誤,我仍然要站在雞蛋一邊。正確不正確是由別人決定的。假如小說家站在高牆一邊寫作——不管出於何種理由——那個作家又有多大價值呢?」

作為消費者,作為新車主,作為用家!

應有知情權,應有選擇權,更應有拒絕不合理的事情!

香港驗車作為保障消費者權益的機構,永遠都會站在雞蛋一方,面對汽車代理的高牆,他們既有的體制,合理也好,不合理也好;但作為雞蛋的一方,消費者,他們對新車先驗後買的要求,也是合情合理!

可能高牆一方,會認為既有體制,一直沿用已久,為何要改變?

面對堅硬的高牆,人家會嘲諷香港驗車,是以卵擊石,不自量力。

雖然面對各方的抨擊,但我們相信消費者的權益,才是新世代要保障的。

高牆是沒有靈魂的,而每一個雞蛋都有靈魂的,只要每個靈魂能彼此融合,必定能説服沒有靈魂的高牆!

顛覆傳統買賣程序?言重!

撥亂反正才是新世代,新的購買汽車的模式!

雞蛋與高牆,雞蛋永遠是脆弱的,高牆永遠是堅硬的!

香港驗車,永遠站在雞蛋的一方。

http://m.28car.com/pub_art.php?h_id=5183#art